Consultprijzen

 

Consult inclusief middelen humaan (mens):                                  € 95.-

Consult inclusief middelen veterinair (dier):                                 € 75.-