Consultprijzen

Mensen (humaan):

Consult inclusief middelen:                                  € 100.-

Acuut consult inclusief middelen:                      €  50,-

Dieren (veterinair):

Consult inclusief middelen:                                  € 85.-

Acuut consult inclusief middelen:                     € 45.-