De behandeling

 

Bij acute klachten kunt u direct verbetering ervaren na het innemen van een homeopathisch middel. Hiervoor is een eenmalig consult vaak voldoende. De behandeling van chronische ziekten vraagt meer tijd. Genezing zal tot diep in het gestel plaats moeten vinden, omdat daar de uiteindelijke oorzaak van het ziek zijn ligt. Er zijn vaak meerder consulten nodig om de voortgang te volgen en aan de hand daarvan te bepalen welk middel op dat moment moet worden ingezet om verder herstel te bereiken.

 

Het eerste consult.

Een eerste afsphomeopathieraak voor een homeopathisch consult duurt een uur tot anderhalf uur. In dit tijdsbestek probeer ik een zo compleet mogelijk beeld van u te krijgen. In dit gesprek komen onder andere zaken naar voren als de ziektegeschiedenis van de familie, bijzonderheden tijdens zwangerschap en geboorte, vaccinaties en doorlopen kinderziektes.

In de regel schrijf ik niet direct na het consult het homeopathisch middel voor. Ik maak eerst een analyse van de verstrekte gegevens om tot een passend voorschrift te komen.

 

Het vervolgconsult.

Het vervolgconsult vind plaats ongeveer zes weken na het eerste consult. Dit consult zal ongeveer een half uur tot een uur in beslag nemen. We bespreken hoe het de afgelopen zes weken gegaan is en bepalen de voortgang van de behandeling.

De duur van de totale behandeling is erg afhankelijk van het type klacht en en de reactie op het homeopathische geneesmiddel. In het algemeen is het zo, hoe langer een klacht bestaat, hoe meer tijd er nodig is voor volledig herstel.

 

Einde behandeling.

Zo lang het goed gaat is het van belang de behandeling voort te zetten. Zo lang u het middel gebruikt en u zich er goed bij voelt wordt er nog steeds vooruitgang geboekt. Als op dit moment wordt gestopt met de behandeling is de kans groot dat uw klachten op den duur terug komen.

De behandeling is pas ten einde als, nadat uw klachten een poos zijn verdwenen, oude klachten weer terug komen. Dit is de zogenoemde eind verergering van de behandeling. Dit is het juiste moment om te stoppen met het middel.

Als u dit weet en begrijpt is het vaak makkelijker om de behandeling voort te zetten als het goed lijkt te gaan.

Bij de eind verergering merkt u dat oude klachten zonder aanwijsbare oorzaak terugkomen. Hieruit blijkt dat het middel alles gedaan heeft wat het voor u en uw klachten kon doen. U reageert nu als een gezond mens op dit middel. Dit is een belangrijke indicatie dat uw herstel zo volledig mogelijk is en tevens een garantie dat u lange tijd van de klachten gevrijwaard zult zijn. Dit is het moment om te stoppen met dit middel. Als u met dit middel stopt zullen ook de oude klachten verdwijnen.