Behandeling

Bij acute klachten kunt u direct verbetering ervaren na het innemen van een homeopathisch middel. Hiervoor is een eenmalig consult vaak voldoende. De behandeling van chronische ziekten vraagt meer tijd. Genezing zal tot diep in het gestel plaats moeten vinden, omdat daar de uiteindelijke oorzaak van het ziek zijn ligt. Er zijn vaak meerder consulten nodig om de voortgang te volgen en aan de hand daarvan te bepalen welke middelen op dat moment moet worden ingezet om verder herstel te bereiken.

Het eerste consult.

Een eerste afsphomeopathieraak voor een homeopathisch consult duurt gemiddeld een uur tot anderhalf uur. In dit tijdsbestek probeer ik een zo compleet mogelijk beeld van u te krijgen. In dit gesprek komen, naast de klachten waarvoor u komt, onder andere zaken naar voren als de ziektegeschiedenis van uw naaste familie, bijzonderheden tijdens zwangerschap en bevalling, vaccinaties en doorlopen kinderziektes.

In de regel schrijf ik niet direct na het consult homeopathische middelen voor. Ik maak eerst een analyse van de verstrekte gegevens om tot een passend voorschrift te komen.

Het vervolgconsult.

Het vervolgconsult vind plaats ongeveer zes weken na het eerste consult. Dit consult zal ongeveer een half uur tot een uur in beslag nemen. We bespreken hoe het de afgelopen zes weken gegaan is en bepalen de voortgang van de behandeling.

De duur van de totale behandeling is erg afhankelijk van het type klacht en en de reactie op de homeopathische geneesmiddelen. In het algemeen is het zo, hoe langer een klacht bestaat, hoe meer tijd er nodig is voor volledig herstel.

Einde behandeling.

Zo lang het goed gaat is het van belang de behandeling voort te zetten. Zo lang u de middelen gebruikt en u zich er goed bij voelt wordt er nog steeds vooruitgang geboekt. Als op dit moment wordt gestopt met de behandeling is de kans groot dat uw klachten op den duur terug komen.

De behandeling is pas ten einde als, na een klachtenvrije periode, oude klachten weer terug komen. Dit is de zogenoemde eind verergering van de behandeling.

Bij de eind verergering merkt u dat oude klachten zonder aanwijsbare oorzaak terugkomen. Hieruit blijkt dat de middelen alles gedaan hebben wat het voor uw klachten kon doen. U reageert nu als een gezond mens op dit middel. Dit is een belangrijke indicatie dat uw herstel zo volledig mogelijk is en tevens een garantie dat u lange tijd van de klachten gevrijwaard zult zijn. Dit is het moment om te stoppen met de middelen. Uw klachten zullen na het stoppen geheel verdwijnen.