Klassieke Homeopathie

Klassieke Homeopathie is een holistische geneeswijze waarmee het zelf herstellend vermogen van het lichaam op een zachte manier wordt gestimuleerd, zodat het ons lichaam in optimale staat van gezondheid brengt.

Samuel Hahnemann (1755-1843), arts en chemicus, ontdekte dat een stof na inname bepaalde verschijnselen teweeg kan brengen. Als een zieke mens kenmerken vertoont die lijken op diezelfde verschijnselen, kan toediening van deze stof juist genezing geven. Deze stof werkt dan als prikkel voor een verstoorde vitaliteit van de mens. Hahnemann noemde dit Similia Similibus Curentur, het gelijke kan het gelijksoortige genezen. Dit was het begin van de Klassieke Homeopathie.

Ziektebeelden hebben een oorsprong. Wat belangrijk is, is dit begin te herkennen en aan de hand hiervan een passend geneesmiddel voor te schrijven. Een geneesmiddel dient naar de kern van een verstoring te gaan. Het gaat niet om het bestrijden van symptomen, maar om het versterken van uw natuurlijke vermogen tot herstel.

Geneeskracht ligt besloten in alle planten, mineralen of dierlijke uitscheidingsstoffen. Via het proces van potentiƫring, een stapsgewijze verdunning en dynamisatie, worden homeopathische geneesmiddelen bereid. Hierdoor zijn ze veilig en geven ze over het algemeen geen bijwerkingen. Homeopathische geneesmiddelen kunnen naast reguliere geneesmiddelen worden gebruikt.